Frigör ledningstid genom självgående medarbetare med kundnytta i fokus.

Det lönar sig att reflektera över vad som hindrar dig från göra dina medarbetare mer självgående och motiverade för att prestera mer affärsnytta m.a.o. mer lust.

Tjänster

Organisera

Organisera

Företagets interna och externa processer måste ”dra åt samma håll” för att skapa värde. Tydliga mål skapar säkerhet vad jag som medarbetare ska prestera och prioritera.

Läs mer

Leda

Leda

Som chef behöver du inte vara bäst i klassen på själva verksamheten. Du ska organisera och stötta dina medarbetarna och skapa ett klimat där alla hjälper varandra att lyckas.

Läs mer

Team

Team

Ingen är fullkomlig, men ett team kan bli. Genom att lära känna varandra skapar medlemmarna i teamet förutsättningar för ett effektivt och målinriktat arbete.

Läs mer

Affärsutveckla

Affärsutveckla

Ett vanligt misstag många företagare gör i början är att försöka ha ”alla som kunder”. Snabbväxande företag identifierar rätt målgrupper och problemområden.

Läs mer

Aktuellt

  • Mer kritiskt tänkande i organisationer! 18-05-21

    Ny Teknik skriver i en artikel om att funktionell dumhet ökar i svenska företag. Det är Mats Alvesson, professor i organisation och ledning som myntat begreppet funktionell dumhet. Mats Alvesson ser den funktionella dumheten som ett socialt smörjmedel i organisationen. Man är följsam och förutsägningsbar, ingen blir upprörd eller ifrågasatt. När man inte tänker för mycket blir tillvaron mindre krånglig. Men Alvesson mernar att detta beteende leder till ett otroligt slöseri med tid och resurser, eftersom vi inte funderar kritiskt och ställer problematiserande frågor. Det väcker tankar när Alvesson lyfter upp värdegrundsarbete i organisationer som det värsta och vanligaste formerna av funktionell dumhet med alltför vaga, positiva ord som alla förväntas ställa upp på. Värderingar som inte är förankrade i ledarna och medarbeterna är bara en yta enligt min mening. Jag håller även med Alvessons när han skriver att vanlig dumhet är övertron på ledarskapet som skall fixa det mesta. 

Twitter

Kontakt

Peter Svanström Utveckling AB
Björkekärrsvägen 24, 441 91 Alingsås
Tel. 0705-10 73 14
peter@svanstromutv.se
linkedin