Frigör ledningstid genom självgående medarbetare med kundnytta i fokus.

Det lönar sig att reflektera över vad som hindrar dig från göra dina medarbetare mer självgående och motiverade för att prestera mer affärsnytta m.a.o. mer lust.

Tjänster

Organisera

Organisera

Företagets interna och externa processer måste ”dra åt samma håll” för att skapa värde. Tydliga mål skapar säkerhet vad jag som medarbetare ska prestera och prioritera.

Läs mer

Leda

Leda

Som chef behöver du inte vara bäst i klassen på själva verksamheten. Du ska organisera och stötta dina medarbetarna och skapa ett klimat där alla hjälper varandra att lyckas.

Läs mer

Team

Team

Ingen är fullkomlig, men ett team kan bli. Genom att lära känna varandra skapar medlemmarna i teamet förutsättningar för ett effektivt och målinriktat arbete.

Läs mer

Affärsutveckla

Affärsutveckla

Ett vanligt misstag många företagare gör i början är att försöka ha ”alla som kunder”. Snabbväxande företag identifierar rätt målgrupper och problemområden.

Läs mer

Aktuellt

  • Framgångsrika stilar som tillväxtledare 18-10-01

    Refererar till artikel i GP såndag 23 september om att Jonas Fasth, forskare på Handels i Göteborg har i en ny studie kommit fram till att företagsledare som oftast fick inspiration på egen hand, men som var ute mycket i arbetsvardagen lite mer var mer framgångsrika. Gruppen som inteagerade mycket med sina medarbetare hade bra tillväxt , men lite sämre lönsamhet än övriga. I artikeln beskrivs de fyra ledarstilarna. Skillnaderna mellan stilar/grupperna emmelan var små. Jonas Fasth understrycker i slutet av artikeln viktigheten av att reflektera över och ifrågasätta dagens "sanningar" och ideal hur framgång kan nås. Enligt honom finns behov av att underlätta för "ensamvargarna" i sin företagsutveckling.

  • Spräng boxen - tänk nytt 18-10-01

    Erik Ringertz VD för Netlight som blev årets VD 2016 har nu tillsammans med författaren Fredrik Emdén skrivit boken "Harder, Faster, Stronger. I VD-tidningens artikel av den 21 augusti beskriver Erik Ringertz att dagens ledarskap och företagsbyggande är som om det vore 1700-talet. Han säger i artikeln att genom att spränga boxen och tänka annorlunda har Netlight skördat exceptionella framgångar. Med boken vill han och Fredrik Emdén inspirera fler ledare att driva och utveckla sina företag mer humant, och mer framgångsrikt för den tid vi lever i nu. Boken ifrågasätter dagens normer och kastar om bilden hur att företag ska organiseras och ledas för bäst framgång.

Twitter

Kontakt

Peter Svanström Utveckling AB
Björkekärrsvägen 24, 441 91 Alingsås
Tel. 0705-10 73 14
peter@svanstromutv.se
linkedin