Frigör ledningstid genom självgående medarbetare med kundnytta i fokus.

Det lönar sig att reflektera över vad som hindrar dig från göra dina medarbetare mer självgående och motiverade för att prestera mer affärsnytta m.a.o. mer lust.

Tjänster

Organisera

Organisera

Företagets interna och externa processer måste ”dra åt samma håll” för att skapa värde. Tydliga mål skapar säkerhet vad jag som medarbetare ska prestera och prioritera.

Läs mer

Leda

Leda

Som chef behöver du inte vara bäst i klassen på själva verksamheten. Du ska organisera och stötta dina medarbetarna och skapa ett klimat där alla hjälper varandra att lyckas.

Läs mer

Team

Team

Ingen är fullkomlig, men ett team kan bli. Genom att lära känna varandra skapar medlemmarna i teamet förutsättningar för ett effektivt och målinriktat arbete.

Läs mer

Affärsutveckla

Affärsutveckla

Ett vanligt misstag många företagare gör i början är att försöka ha ”alla som kunder”. Snabbväxande företag identifierar rätt målgrupper och problemområden.

Läs mer

Aktuellt

  • Det enkla är det rätta! 18-08-16

    Den bästa sammanfattning jag hört var när en VD på ett amerikanskt bolag fick frågan om det var svårt att vara VD och han svarade ”Nej det tycker jag inte, jag lyssnar på våra kunder och mina medarbetare och så försöker jag göra som de säger”. Efter den devisen försöker jag att leda efter och tror att det är just det som är hemligheten bakom att lyckas som ledare i dagens organisationer.Anneli Angeling, vd Frontit.

  • Nya lagar sommaren 2018 - nyheter från Visma 18-07-06

    Kolla in Vismas hemsida eller nyhetsbrev om nya lagar efter 1.7!   Arbetsgivardeklaration på nytt sätt: Lagändringen inför stegvis, den 1 juli 2018 börjar reglerna gälla för företag med fler än 15 anställda och den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla alla arbetsgivare. Personalliggare i fler branscher: Fordonsservice, livsmedel- och tobak samt kropps- och skönhetsvård.Bidrag för minskad sjukfrånvaro: Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, högst 200 000 kronor per år.Nya regler för ekonomiska föreningar: Detta innebär att en person som inte har för avsikt att delta i verksamheten inte får bli utsedd till styrelseledamot eller vd. Det införs även ett krav på att registrera vem som är styrelsens ordförande. Det kommer att bli enklare att avveckla en liten ekonomisk förening mm.  

Twitter

Kontakt

Peter Svanström Utveckling AB
Björkekärrsvägen 24, 441 91 Alingsås
Tel. 0705-10 73 14
peter@svanstromutv.se
linkedin